Podvojné účtovníctvo podnikateľov

akcia -20%

autor : Ing. Anna Cenigová: 

Podvojné účtovníctvo podnikateľov, 2020; ISBN 978-80-973274-1-5

Devätnáste doplnené a aktualizované vydanie praktickej príručky, ktorá sa medzi účtovníkmi dočkala prívlastkov "účtovnícka kuchárka", či "biblia účtovníka".

Dôvodom jej obľúbenosti sú vyše štyridsaťročné skúsenosti autorky Ing. Anny Cenigovej, ktoré nazbierala na postoch od účtovníčky malého družstva, až po vedúcu metodiky účtovníctva ministerstva. Vďaka tomu nielen spoznala široké spektrum problémov, s ktorými sa účtovníci stretávajú, ale hlavne dokáže zrozumiteľne poradiť pri ich riešení.

Ďalšou významnou črtou príručky je komplexnosť - uvádza postupy účtovania na jednotlivých účtoch účtovej osnovy spolu so súvzťažnosťami a mnohé problémy vysvetľuje na príkladoch.

Napriek širokému rozsahu chce táto príručka zostať príručkou, t.j. byť stále "pri ruke". Text je maximálne zhutnený a vytlačený tak, aby sa 650 strán bohatého obsahu vošlo do publikácie "vreckového" formátu.

Podvojné účtovníctvo podnikateľov Ing. Anny Cenigovej bolo k 1.1.2020 aktualizované o zmeny a doplnenia v zákonných predpisoch súvisiacimi s účtovníctvom, ako napr.:

- doplnenie § 16 ods. 4 Zákona o účtovníctve upravujúce uzavieranie účtovných kníh;

- doplnenie § 152a a 152b Zákonníka práce o poskytovaní príspevkov zamestnancom;

- zmeny v Stavebnom zákone.

Okrem toho bolo doplnené:

- pri účte 021 - Stavby: účtovanie výstavby polyfunkčnej budovy vlastnou činnosťou (vo vlastnej réžii);

- pri účtovej skupine 21 - Peniaze: účtovanie príjmov a výdavkov platených platobnou kartou;

- "Účtovanie organizačnej zložky v účtovníctve zriaďovateľa" - nájdete za účtovou triedou "8 a 9 - Vnútroorganizačné účtovníctvo".  

20,70 € 25,90 €